Шапката от сламена шапка е по-широка

- Mar 30, 2019-

Сламените шапки обикновено се отнасят за шапки, изплетени с вода, трева, пшенична слама, бамбукови салове или кафяви въжета. Шапките са по-широки. Може да се използва за покриване на дъжд, сянка и поставяне на дрехите в капачката по време на почивката, за да се предотврати прах.

Сламените шапки са били използвани от стотици години и досега в обширните селски райони тя все още е неразделна част от ежедневния живот на земеделските производители. Сламените шапки представляват селяните, които работят усилено в селските райони, както и земеделието и животновъдството, които заемат важно място в националната икономика. Той е и символ на упорита работа в широките маси на селяните!