Отговорен стандарт за вълна

- Feb 15, 2020-

2020.2.15 производителят на шапки shingrand получи RWS CERTIFICATE. Този сертификат обхваща единица (ите) и / или продукт (и), както е упоменато в удостовереното приложение към този сертификат. Този документ е бил

издаден въз основа на стандарта за отговорна вълна, който е собственост и се управлява от текстилната борса. Декларираният оператор е предал дейностите си под контрол и отговаря на изискванията, определени в посочения стандарт.